Tietosuojaseloste

1. REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010

1.1. REKISTERINPITÄJÄ

Avoris Oy
Haaransuontie 13 B 1
90240 Oulu
FINLAND
Y-tunnus: 1877725-6

1.2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kimmo Keränen
myynti@avoris.fi

1.3. REKISTERIN NIMI

Avoris Oy verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (rekisterin käyttötarkoitus)

Avoris Oy:n asiakasrekisterin käyttötarkoitukset:

  • Avoris Oy:n yhteydenpito asiakkaiden kanssa
  • Avoris Oy:n liiketoiminnan kehittäminen ja tilastolliset tarkoitukset, mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi
  • Tilattujen tuotteiden jäjitettävyyden varmistaminen esim. takaisinvedon mahdollistamiseksi

1.5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään tai hänen verkkosivustolla ilmoittamistaan tiedoista.

1.6 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilauksista
  • Käyttäjätunnus ja salasana 

1.7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N tai EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. REKISTERIN SUOJAUS

Avoris Oy verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

2. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Avoris Oy verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja verkkokaupassa käytät.

2.1. EVÄSTEET JA TILASTOINTI

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä verkkokaupan asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa asiakkaille hyvän käyttökokemuksen.

2.2. EVÄSTEIDEN ESTÄMINEN JA POISTAMINEN

Voit estää evästeiden käytön laitteellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot edellyttävät, että verkkokauppa tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja.